Rapport 144: Flodnejonöga 2020

Föreliggande rapport behandlar den mycket ålderdomlig fiskarten flodnejonöga. Rapporten är ett resultat av den undersökning som gjordes våren 2020 där syftet var att följa upp genomförda restaureringsåtgärder i sju av Vätterns tillflöden. Samt hur dessa bidragit positivt till artens förmåga att nå ursprungliga lekområden.
Framsida rapport 144

Under perioden 14 april till 5 juni år 2020 genomförde Länsstyrelsen i Jönköpings län en uppföljande inventering i Habo och Jönköpings kom-mun av flodnejonöga i de sex utvalda Vätterbäckarna: Rödån, Knipån, Dunkehallaån, Tabrgsån, Lufsebäcken, och Skrämmabäcken. Inventering utfördes även i Kallebäcken, ett tillflöde till Tabergsån. Syftet med inventeringen var att undersöka huruvida de senaste årens restauraringsåtgärder bidragit till att förbättra vandringsmöjligheterna för flodnejonögat i Vättern.

Under inventeringen, som genomfördes med hjälp av så kallade ”nettingfällor”, fångades totalt 502 individer av flodnejonöga, varav 435 av dessa fångades i Dunkehallaån. Undersökningen visade att åtgärdsarbetet i de inventerade Vätterbäckarna sannolikt har förbättrat vandringsmöjligheterna för arten i minst fyra av vattendragen, Dunkehallaån, Rödån, Knipån, och Tabergsån, samt i tillflödet Kallebäcken. I dessa bäckar fångades flodnejonöga högre upp i vattendragen än vid tidigare inventeringar.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.