Rapport 15: Årsredogörelse 1975

Kommittén för Vätterns vattenvård redovisar härmed föroreningssituationen i Vättern och dess tillflöden.
Framsida

Undersökningen har utförts i samarbete med Naturvårdverkets Limnologiska Undersökningar.