Rapport 157: Laxutsättningar i Vättern

Föreliggande rapport ger en övergripande uppfattning om de senaste 15 årens utsättningar av lax i Vättern med fokus på utsättningsmaterialets skick.
Framsida

Den återfångstdata som fanns tillgänglig ansågs inte vara tillräckligt omfattande för att kunna representera den verkliga mängden återfångst.