Rapport 158: Glacialrelikta kräftdjur i Mälaren, Vänern och Vättern 2021

De sju glacialrelikta kräftdjuren – sjösyrsa, Limnocalanus macrurus, vit-märla, pungräka (två arter), taggmärla och skorv – påträffas i Sverige end-ast i två sjöar: Vänern och Vättern. Arterna spelar en viktig roll i sjöarnas ekosystem som bland annat fiskföda. Denna rapport redovisar undersökningarna från Vänern, Vättern och Mälaren i augusti 2021

Skattningar av tätheten hos glacialrelikta kräftdjur (i första hand Pungräka, Mysis relicta s.l.) genomförs med hjälp av vertikalhåvning med stor håv i mörker under kvällstid i slutet på sommaren.

Undersökningar av glacialrelikta kräftdjur påbörjades 2011 i Vättern och Vänern, och har sedan 2013 genomförts årligen. 2015 tillkom undersökningar i Mälaren.