Rapport 17: Årsredogörelse 1976

Sammanfattningen av undersökningar utförda 1976 i Vättern och dess tillflöden.
Framsida

Redogörelse  över utbyggda och planerade avloppsreningsanläggning förändringar  inom industrin samt beräkningar av föroreningstillförseln till Vättern.