Rapport 18: Årsredovisning 1977

Kommittén för Vätterns vattenvård redovisar härmed föroreningssituationen i Vättern och dess tillflöden.
Framsida

Undersökningarna har i likhet med tidigare år utförts i nära samarbete med Naturvårdsverket Limnologiska Undersökning.