Rapport 19: Bidrag till om kännedom om sjön Vätterns plankton 1989

I detta arbete redogöra vi för plankton. Av detta togs det första provet vid Vätterns yta nära Jönköping.
Framsida

Studiet av de organismer som tillhöra plankton, planktonterna som Schröter föreslår att kalla dem eller planktonobierna som det skulle vara lämpligare att beteckna dem.