Rapport 2: Vattenuttag i Vättern. Prognos för är 1980 och 2000

Det har befunnits lämplig att indela länen i områden bestående av ett eller flera till varandra angränsade samhällen.
Framsida

Som framgår av bifogad samställningar varierar den specifika den förbrukningen.