Rapport 20: Årsredogörelse 1978

Redogörelse över utbyggda och planerade avlopp,­ reningsanläggningar, beräknad föroreningstillförsel till Vättern.
Framsida

En sammanfattning av undersökningar utfärda huvudsakligen 1978 i Vättern och dess tillflöden.