Rapport 23: Årsredovisning 1981

Koncentrationerna av kalcium, natrium, sulfat och klorid har ökat i Vättern.
Framsida

 I tillflödena har koncentrationerna av nämnda ämnen ökat till 1977 samt dessutom magnesium.