Rapport 27: Årsredogörelse för 1984 Tema vattenförsörjning

Vättern utgör vattentäkt för flertalet av de vid sjön belägna tätorterna och för ett antal industrier. Sjön har också ett regionalt intresse ur vattenförsörjningssynpunkt. Under åren 1956 - 1959 byggde Skaraborgs Vattenverksförbund en regional anläggning för Skövde, Skara och Falköping med vatten från Vättern.
Framsida

Även för andra regioner har Vättern varit intressant. I samband med diskussioner om Göteborgsregionens framtida vattenförsörjning presenterades omkring 1960 en skiss till en vattenförsörjningsanläggning mad Vättern som vattentäkt