Rapport 3: Fysiska, kemiska och biologiska data för Vättern augusti och november 1966

I samarbete med kommittén utförde vatteninspektionen under sommaren 1962 en tämligen intensiv undersökning i Vättern.
Framsida

Primärresultaten från huvuddelen av undersökningarna i augusti och november redovisas i denna rapport.