Rapport 30: Årsskrift 1991

Vattenvårdsförbundets årsskrift 1991 har en något annorlunda utformning än tidigare rapporter av "temakaraktär"..
Framsida

Det väsentligt att förbundet bidrar till en ökad kunskap om Vätterns funktion och ekologiska system. Tanken är att årsskrifterna också skall innehålla något eller några avsnitt av mer grundläggande karaktär i populär form.