Rapport 31: Årsskrift 1992

Vattenvårdsförbundets arbete utgår från vattenvårdsplanen, Vättern 90. För närvarande pågår genomförandet av Vättern 90 bl. a genom det arbete som utförs och initieras av de olika åtgärdsgrupperna.
Framsida

Enligt den verksamhetsplan som antagits av förbundet pågår arbetet i denna form fram till 1995 då en samlad utvärdering och, redovisning skall presenteras. Denna utvärdering’: leder i sin tur fram till en revidering av Vättern 90.