Rapport 32: Metaller i Vättern

Denna rapport behandlar metallsituationen för Vättern genom att på basis av tillgängliga data försöka beräkna den nuvarande tillförseln av metaller till sjön.
Framsida

Mycket av det material som använts som beräkningsunderlag har varit bristfälligt på så sätt att de representera enstaka stickprov eller ett fåtal mättillfällen.