Rapport 33: Årsskrift 1993

Vättervårdsförbundets arbete utgår från vatten¬ vårdplanen, Vättern 90
Framsida

Enligt den verksamhetsplan som antagits av förbundet pågår arbetet i denna form fram till 1995 då en samlad utvärdering och redovisning skall presenteras. Denna utvärdering leder i sin tur fram till en revidering av Vättern 90.