Rapport 34: Vättern en unik sjö med en unik fauna

En bedömning har gjorts av hur skyddsvärd Vätterns fauna är.
Framsida

Resultaten avseende olika parametrar för Vättern i sin helhet listas nedan.