Rapport 34: Vättern en unik sjö med en unik fauna

Skriv utdrag (del 1 av sammanfattning) här.
Framsida

 Ett material av vattenlevande smådjur som samlats in under perioden 1944 till 1993 vid 19 provtagningar har analyserats på sitt innehåll av arter med olika känslighet för surt och förorenat vatten.