Rapport 42: Användarhandledning till Spridningsmodellen Vättern

Programmet kan också användas för beräkning av andra substanser än olja. Det kan dels användas för beräkning av lösliga kemikaliers spridning i vatten, dels vid räddningsarbeten där båtar och/eller människor saknas.
Framsida

För samtliga tillämpningsområden gäller att man även kan räkna baklänges, tex härleda från vilken punkt ett utsläpp av olja är gjort och ungefär när. Det kan också gälla att man hittat en tom båt och vill veta var ifrån den kommit för att veta var man ska leta efter den eller de som eventuellt varit ombord på båten