Rapport 43: Årsskrift 1996

Vätternvärdsförbundet har sedan 1989 bedrivit sitt arbete med utgångspunkt från vattenvärdsplanen, Vättern 90.
Framsida

En av föresatserna i Vättern 90 var att en revision av vattenvårdsplanen skulle ske efter 5 år.