Rapport 44: Påväxtalger i Vättern

Syftet med undersökningen var att beskriva det dominerande påväxtalgsamhället på sammanlagt 28 olika lokaler i Vättern samt att ta fram lämpliga provtagningslokaler för framtida miljöövervakning av påväxtalger.
Framsida

Undersökningen visade att algsamhället inte skiljde sig så mycket från det som beskrevs på 1930-talet.