Rapport 48: Naturvärden i Vätternbäckarna

I bilagorna 1,2,4 och 5 till rapporten presenteras en stor del av det underlagsmaterial som har använts.
Framsida

Alla slutbedömningar redovisas i bilaga 3