Rapport 54: Embryonal utveckling hos vitmärla i fyra sjöar, Vänern, Vättern, Vågsfjärden och Rogsjön

Studien har visat att undersökningstypen embryonal utveckling hos vitmärla går utmärkt att applicera i limniska ekosystem. Reproduktionsperioden följer i princip den i Östersjön och trots skillnader i latitud skiljer sig inte reproduktionsperioden vilket innebär att sjöar i hela Sverige kan jämföras vid samma tidpunkt på året.
Framsida

Taggmärlan (Pallasea quadrispinosa) som förekommer 3 av sjöarna (inga taggmärlor observerades i den individfattiga Rogsjön) uppvisar en likartad reproduktions-och livscykel samt en näst intill identisk embryonalutveckling, vilket innebär att vid effektövervakning i sjöar kan båda arterna studeras samtidigt.