Rapport 56: Bly-förekomst och fördelning i naturen en litteratursammanställning

Bly absorberar starkt till naturliga ytor där apatit är ett extremfall.
Framsida

Blys affinitet för ytor och organiskt material gör rörligheten i mark och sediment kommer att styra av dessa faktorer.