Rapport 6: Limnologiska observationer i Vättern sommaren 1962

I samarbete med kommittén för Vätterns vattenvård utförde dåvarande statens vatteninspektion under sommaren 1962 en tämligen intensiv undersökning i Vättern.
Framsida

Syftet med undersökningen var att erhålla en mer ingående bild av sjöns status i olika limnologiska avseende.