Rapport 67: Effekter på vitmärlans reproduktion i Vättern

Fekunditeten i Vättern är betydligt lägre och signifikant skild från den i Vänern. Extremt låg fekunditet registrerades på några stationer i Vättern. En betydligt lägre koncentration fleromättade fettsyror (PUFA) i Vätterns vitmärlor jämfört med Vänerns indikerar att den låga fekunditeten beror av sämre näringsförhållanden i den oligotrofa Vättern.
Framsida

En hög andel honor med mogna och omogna oocyter (ägganlag) förekommer på flera stationer i Vänern, vilket betyder att reproduktionsperioden är minst 3 månader försenad. I Vättern observerades bara enstaka exemplar med försenad sexuell utveckling på stationerna