Rapport 68: Kärrafjärden Åmmeberg-Läckage av tungmetaller från deponi

Vätternvårdsförbundet har uppdragit åt SWECO VBB VIAK AB att utföra en kompletterande undersökning av tungmetalläckage från en sanddeponi vid Kärrafjärden. I deponin har anrikningssand från det tidigare anrikningsverket i Åmmeberg deponerats. Området är idag golfbana.
Framsida

Från 1936 till 1973 fortsatte deponeringen av anrikningssanden från det gamla verket inom område II i riktning mot söder fram till Ulvön och Stenön. Från 1973 till 1976 deponerades anrikningssanden i det sandmagasin, i område I, som anordnats i den urgrävda delen efter återanrikningen av den gamla anrikningssanden.Totalt har ca 6 Mton anrikningssand deponerats i området.