Rapport 7: Information angående undersökningar i och vattenvårdsplan för Vättern

Kommittén för Vätterns vattenvård anordnade den 22 oktober och 25 oktober 1968 informationer i Jönköping samt Motala.
Framsida

Avsikten med dessa möten var att redovisa resultat från huvudsakligen åren 1966 och 1967 utförda undersökningar i Vättern.