Rapport 70: Teoretisk bedömning av emissioner från utombordsmotorer i Vättern

Syftet med examensarbetet var att teoretiskt studera om det finns underlag för att göra omfattande vattenanalyser i Vättern, till följd av utsläpp från utombordsmotorer. Undersökningen kom att innefatta olika modeller, storlekar och konstruktion på motorerna. Motorerna var både 2- och 4-taktare, men de var uteslutande utombordsmotorer.
Framsida

Resultaten visade även på den stora skillnaden av emissioner beroende på motortyp. I ett scenario med enbart 4-taktare skulle utsläppen reduceras kraftigt. Samma sak skulle hända om man använde alkylatbensini. Det finns dock i dag alldeles för få undersökningar av de biologiska effekterna från alkylatbensin. De fysikaliska fakta som finns om varje ämne idag, säger heller inget eller väldigt lite om den biologiska påverkan olika ämnen kan ha tillsammans.