Rapport 71: Påväxtalger i Vättern hösten 2001

Syftet med undersökningen har varit att beskriva påväxtalgsamhället på de olika lokalerna, samt jämföra med tidigare undersökningar. Detta har skett genom två olika analyser av de på stenar fastsittande algerna. Den ena är en detaljerad analys av hela algsamhället, där så många arter som möjligt identifieras och deras trofitillhörighet klassats i olika näringsnivåer.
Framsida

Jämfört med undersökningen 1996 fanns en större mängd makroalger på alla lokaler 2001,
utom de mer ”pelagiala” lokalerna Mälludden och Långsnapen. På lokalen norr om Jönköping
var det huvudsakligen grönslick på övriga lokaler var det spiralbandsalgen Spirpgyra c, som
ur näringssynpunkt är indifferent.