Rapport 79: Årsskrift 2003

Under 2002 låg temperaturerna under hela perioden från januari till september över de normala. Augusti var ovanligt varm, vilket medförde att sommaren som helhet blev exceptionellt varmt.
Framsida

Allmänt kan påpekas att i förhållande till tidigare år observerades relativt få harrar under våren 2003. Om resultaten 2003 skall tolkas som en minskning av lekbeståndet är dock ännu oklart. Vid vårens sista harrkontroll i bäckarna observerades pågående lek av flodnejonöga.