Rapport 81: Näringsvävsmodellering i Vättern

Det har sedan några år varit möjligt att med dynamisk massbalansmodellering kvantifiera och prediktera tillförsel, omsättning och spridning av näringsämnen och ett flertal miljögifter.
Framsida

Näringsvävsmodeller strukturerar ekosystem och beskriver matematiskt principer och processer som reglerar spridning, bioupptag och effekter av miljöstörande substanser och kan användas för simuleringar av miljöförbättrande åtgärder.