Rapport 94: Årsskrift 2007

Kommunerna runt Vättern är inne i en intensiv fas vad gäller framtagande av skyddsområde för dricksvattentäkten för Vättern, ett arbete som ämnas vara klart år 2009.
Framsida

Det är bara att konstatera att det finns goda förhoppningar om att även kommande generationer får uppleva Vättern som ”den klenod den är idag.