Rapport 95: Bevarandeplan för NATURA 2000 i Vättern

Vätternvårdsförbundet har på uppdrag av länsstyrelserna runt Vättern tagit fram föreliggande förslag till gemensam bevarandeplan för Vättern. Enligt 17 § förordningen om Områdesskydd ska länsstyrelserna ansvara för framtagande och uppföljning av de mål som gäller för de utpekade skälen för Natura 2000.
Framsida av rapporten

Länsstyrelserna runt Vättern enades under våren 2004 om att framtagandet av bevarandeplan
för Natura 2000 värdena i Vättern bör tas fram gemensamt. Vätternvårdsförbundet fick tidigt i
uppdrag att samordna arbetet för Vättern. Länsstyrelserna har kontinuerligt varit delaktiga i
framtagandet. En gemensam plan för hela Vättern understryker vikten av att inom fr a miljöarbetet
arbeta över administrativa gränser och betrakta det ekologiska systemet i helhet. Vidare
visar myndigheterna att man är eniga om t ex statusen på gemensamma objekt, vilka hot
som föreligger samt hur man kan bibehålla eller förbättra den s k ”gynnsamma bevarandestatusen”
som avses uppnås.

https://vattern.org/wp-content/uploads/Rapport95-Bevarandeplan_N2000_Vattern.pdf

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.