Rapport 98: Märkning av lax i Vättern

Materialet utgörs av Carlinmärkt Gullspångslax som sattes ut i Vättern perioden 1982-2002 och omfattar återfångster inrapporterade t o m 2005-12-31.
Framsida

Totalt ingår 55 märkningsgrupper (drygt 48 000 märkta ungar) av, dels tvåsomriga ungar (s k 1+) utsatta september-oktober, dels tvååriga smolt (2-år) utsatta maj-juni. Materialet indelades i tre perioder (1982-87, 1988-96, 1997-2002) utgående från förändringar i utsättningsmängder av laxungar resp höjt minimimått för lax (höjning från 50 till 60 cm år 1998).