Rapport 99: Årsskrift 2008

Nederbörden över Vättern (Visingsö) var ovanligt kraftig under stora delar av 2007. Månadsmedelnederbörden för hela året 2007 var den högsta sedan mätserien påbörjades år 1990. Månadsmedeltemperaturen under 2007 låg från januari till augusti högre än genomsnittet för perioden 1996 – 2006. Därefter sjönk temperaturen år 2007 jämfört med långtidsmedelvärdet och låg under detta fram till december.
Framsida

Vattenföringen i Vätterns utlopp, Motala ström, var betydligt högre under 2007 jämfört med åren 2005 och 2006. Flödet var högt under hela året och som högst under juli och augusti.