Rapport : Undersökning 1973-74 i Vättern och dess tillflöden

Rapport16 innehåller inga detaljerade bedömningar av föroreningssituationen Vättern.
Framsida

En bedömning redovisades 1968 i kommitténs rapport nr 5. Översiktliga redogörelser över utvecklingen har lämnats i årsredogörelserna för åren 1973, 1974 och 1975.