Rökt Vätternsik får skyddad ursprungsbeteckning inom EU

Foto: Jordbruksverket

Rökt Vätternsik blir den 15:e svenska produkten som får skyddad beteckning inom EU. Det är Vätterns Fiskareförbund som ansökt och nu fått godkänt av EU-kommissionen. Fisket och rökningen har en lång historia i Vättern och rökt Vätternsik var länge ansedd som en eftertraktad delikatess. Nu hoppas man att ursprungsmärkningen ska ge ett nytt uppsving för produkten och bidra till positiva effekter för fisket och besöksnäringen.

Övriga produkter från Vätternområdet som är märkta med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller skyddad geografisk beteckning (SGB) är Wrångebäcksost och Äkta Gränna polkagris. Andra fiskprodukter i Sverige som har skyddad beteckning inom EU är Kalix Löjrom och Vänerlöjrom.

Mer information

Pressmeddelande från Jordbruksverket

Nyhet Smaka Sverige

Skyddade EU-beteckningar

Pressmeddelande från Livsmedelsverket