Sprid inte främmande arter till våra sjöar!

Nu finns en reviderad broschyr om invasiva främmande arter i Stora Sjöar.
Foto på broschyren

Vätternvårdsförbundet och vattenvårdsförbunden för Vänern, Mälaren och Hjälmaren har uppdaterat broschyren om invasiva främmande arter i våra sjöar: ”Sprid inte främmande arter till våra sjöar!” Broschyren informerar om problemet med invasiva främmande arter, hur man känner igen några ”värstingsarter” och hur man förhindrar sprida dessa arter till och emellan våra sjöar. Broschyren har delfinansierats med medel från Havs- och vattenmyndigheten.

Beställ broschyren hos Vätternvårdsförbundets kansli.

framsidan av broschyren

Broschyren hittar du även på webben: Sprid inte främmande arter till våra sjöar!

Här kan du läsa mer om invasiva främmande arter i Vättern: https://vattern.org/om-vattern/utmaningar/naturlighet-i-ekosystemet/