Söka stöd – så går det till

Första steget – formulera din idé och ta kontakt med Leaderkontoret

Vill du diskutera projektidéer eller har frågor så är du välkommen att kontakta Leader Vätterns verksamhetsledare Adam Johansson. Testa gärna din projektidé mot Leader Vätterns villkor och urvalskriterier för projektansökningar, du hittar dem i bilaga 5 i utvecklingsstrategin. Se gärna hur din projektidé bidrar till Leader Vätterns mål – dem hittar du i bilaga 4 i utvecklingsstrategin.

Vill du diskutera projektidéer eller har frågor så är du välkommen att kontakta Leader Vätterns verksamhetsledare Adam Johansson.

Hur ansöker man?

Ansökan görs digitalt via e-tjänsten på Jordbruksverkets webbplats under ”Mina sidor”. För att ansöka behöver du logga in med Bank-ID. Söker du åt någon annan än dig själv, till exempel en förening, så behöver du ha en fullmakt från firmatecknaren.

Det går bra att spara sin ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Ansökan kan göras i två steg. I steg 1-ansökan beskriver du din projektidé översiktligt för att presentera din idé för Leaderkontoret. Det går dock lika bra att ta en personlig kontakt och efter det få råd om en ska gå vidare direkt med Steg 2-ansökan.

Steg 1-ansökan

Steg 1-ansökan ska innehålla:

 • Ansökans namn
 • Tydlig beskrivning av projektet
 • Slutdatum för projektet
 • Det län projektet ska genomföras i (alla fyra om helsjöprojekt)
 • Vilket leaderområde man söker stöd i
 • Målgruppen för projektet
 • Hur mycket stöd man planerar söka

Senast efter steg 1-ansökan är det lämpligt att ta en kontakt med Leader Vättern. Leader Vättern kan ge ett förhandsbesked om hur väl ansökan passar utvecklingsstrategin och om det är lämpligt att gå vidare med en steg 2-ansökan. Oavsett vad Leader Vättern säger har du rätt att skicka in steg 2-ansökan.

Projektet får börja upparbeta kostnader på egen risk från det att steg 1-ansökan har skickats in.

Steg 2-ansökan

I steg 2-ansökan behöver du svara på fler frågor än i steg 1-ansökan. Om du vill förbereda svar på frågorna innan du börjar fylla i e-tjänsten så kan du höra av dig till Leader Vättern så kan du få ut frågorna från oss i förväg. Efter din steg 2-ansökan så kommer vi att höra av oss om vi behöver kompletteringar eller har frågor om projektet. Ju snabbare du kan svara på frågor och komplettera din ansökan desto större är chansen att din ansökan hinner behandlas på nästa LAG-möte.

Utöver att ansökan i e-tjänsten ska vara komplett så ska det alltid finnas med en budget för projektet enligt Jordbruksverkets budgetmall. Det är viktigt att det går att bedöma om utgifterna i projektet är rimliga. Tänk på att beskriva dina utgifter så väl som möjligt, till exempel genom offerter eller annat underlag.

Bilagor som ska skickas in om de har betydelse för ansökan:

 • Beslut om stöd
 • Finansieringsplan
 • Timkostnadsberäkning
 • Beslut om andra offentliga stöd
 • Tillstånd eller godkännande
 • Ritning vid ny-, om- och tillbyggnad
 • Medfinansieringsintyg
 • Intyg om att byggnad inte fått stöd de senaste tio åren
 • Intyg om begagnad utrustning
 • Tidigare beviljat stöd
 • Aktivitetsplan
 • Annan bilaga
 • Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga

Hur går det till att få beslut?

Leader Vätterns styrelse (LAG) prioriterar om projekt ska bifallas eller inte. LAG har normalt möte fyra gånger om året.

Om din ansökan är tillräckligt komplett kan Jordbruksverket börja handlägga din ansökan efter att LAG gjort sin prioritering. Jordbruksverket tar sedan det formella beslutet om ditt projekt.

Min ansök fick bifall! Men hur ska jag redovisa?

Jordbruksverkets webbplats innehåller information om vad en ansökan om utbetalning ska innehålla. Du bör sätta dig in i innehållet redan i uppstarten av projektet eftersom det underlättar för dig om du löpande samlar in det underlag som behövs i en strukturerad form. Viktigt att tänka på är bland annat att spara både faktura och betalningsbevis för dina utgifter.

Du söker del- eller slututbetalning i e-tjänsten på Jordbruksverkets webbplats.