Stöd för fiske-3

Har du en projektidé som rör fisk eller fiske i Vättern? Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som engagerar sig i utvecklingen av Vätterbygden kan söka stöd från Leader Vättern.

Karta över Leader VätternTveka inte att höra av dig till oss för att diskutera din idé och få höra mer om Leader Vättern!

Leader Vättern har tilldelats en total budget på 14 miljoner kronor, som ska fördelas till olika projekt som utvecklar Vätterbygden enligt den framtagna utvecklingsstrategin. Kommunerna och länsstyrelserna runt Vättern samt Region Jönköpings län medfinansierar Leader Vättern. Leader Vättern är ett område för lokalt ledd utveckling, med stöd från Europeiska Havs- och Fiskerifonden 2014-2020.

Ladda ner utvecklingsstrategi för Leader Vättern