Svampangrepp på öring

En öring med tydlig svampangrepp dvs vita fläckar på huden.

Just nu leker öringen i de vattendrag som mynnar i Vättern. Leken är en påfrestning för öringen och varje år drabbas en del av svampangrepp (syns som vita fläckar) vilket är helt naturligt. Dessa svampangrepp kan i vissa fall leda till att öringen dör, vilket framförallt visar sig på utlekt öring.

Rapporter om svampangripenfisk har kommit in från bland annat Hökesån och Hornån. Med anledning av ovanstående ber vi därför dig som sett svampangripen öring i vattendragen eller i dess mynningsområden att kontakta länsstyrelsen. Uppgifterna är viktiga för att vi ska kunna få en bild av omfattningen av svampangreppen på Vätterns öring.

Kontakt

Karl-Magnus Johansson, fiskerikonsulent, Länsstyrelsen i Jönköpings län,
e-post: karl-magnus.johansson@lansstyrelsen.se

Adam Johansson, fiskerikonsulent, Länsstyrelsen i Jönköpings län,
e-post: adam.johansson@lansstyrelsen.se