Vättern på YouTube

Kolla in filmerna på YouTube om harr- och öringlek i Vätterbäckarna

Harrleksinventering i Vätterbäckarna

Öringlek i Vättens tillflöden

Harren leker i Hjoån (film av Niklas Ahlin)

Kräftfisket i Vättern – en dokumentär om yreksfisket (film av Niklas Ahlin OBS! detta är en betalfilm)