Arbetsgrupper i Samförvaltning Fiske Vättern

Arbetsgruppens roll är att bereda sakfrågor och återkommande relaterad information till Samförvaltningen som tar beslut i frågan. Nedan följer en kort presentation av respektive arbetsgrupp och deras uppdrag:

Fisketillsyn

Deltagare: Länsstyrelserna (inklusive tillsynsmän), Sportfiskarna, Yrkesfiskarena, Fritidsfiskare.

Uppdrag: Samordna fisketillsynen i Vättern. Det inkluderar att ta fram en plan för tillsynen i Vättern. Representanterna ges möjlighet att lyfta fram viktiga bitar och områden som man vill prioritera.

Undersökning och övervakning

Deltagare: Länsstyrelserna, Vätternvårdsförbundet, Havs- och Vattenmyndigheterna och Sveriges Lantbruksuniversitet är fasta medlemmar, kompletteras enligt mötesprogram med deltagande från t ex högskola/universitet.

Uppdrag: Samordna övervakning och undersökningar av fisk och fiske i Vättern och dess tillflöden. Att knyta angränsande miljöövervakning till fisk och fiske.

Harrgruppen

Deltagare: Sportfiskarna, Vätterns Fritidsfiske och fiskevårdsförbund, Länsstyrelserna samt representanter för lekfiskräknare, annan övrig expertis vid behov.

Uppdrag: Samordning kring harrarbetet i Vättern.

Kräftgruppen

Deltagare: Länsstyrelserna, Vätternvårdsförbundet, kommuner, Sportfiskarna, Yrkesfiskarena, Fritidsfiskare, Fiskevattenägareförbundet, samt enskilda intresseföreningar.

Uppdrag: Samordning kring kräftfisket i Vättern. Inkluderar genomgång av kräftundersökningar och fångststatistik. Gruppen för fortlöpande diskussioner om möjligheterna till olika förvaltningsformer av kräftfisket i Vättern.

Laxgruppen

Deltagare: Sportfiskarna, Länsstyrelsen, SLU, Fiskevattenägareförbundet, Fritidsfisket, Mer Lax i Vättern

Uppdrag: Samordning angående det som rör laxutsättningarna i Vättern såsom ekonomi, odling, kvalitetsarbete, utsättningar och uppföljning. Gruppen arbetar för en adaptiv förvaltningsform av utsättningarna av lax i Vättern.

Miljögifter (dioxiner) i fisk från Vättern

Deltagare: Yrkesfiskarena, IVL, SLU, SVA, Sportfiskarna, Länsstyrelsen och Vätternvårdsförbundet.

Uppdrag: Samordning kring det som rör miljögifter, främst dioxiner, i fisk från Vättern.

Vill du veta vilka som ingår i arbetsgrupperna?

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.