Välkommen till Vätterndagen!

Denna höst bjuder Vätternvårdsförbundet – äntligen – in till Vätterndagen, och detta för tionde gången!

Tid: 20 september 2022 kl. 9:00 – 17:00
Plats: Sjöängen, Askersund

Temat för i år är ”Fågel, fisk och mittemellan.”

Anmäl dig här!
Obs! Sista dagen för anmälan är den 13 september!
Dagen är kostnadsfri men det finns ett begränsat antal platser.

Program

09:00 – Drop-in fika
09:30 – Välkommen

PASS 1

09:40 – Sjöfåglarna i Vättern – beståndsutveckling sedan 2002
Lars Gezelius, Länsstyrelsen i Östergötland

10:05 – Spårning av fisk i Vättern
Gustav Hellström, SLU

10:30 – Bensträckare (5 min)

10:35 – Signalkräftans påverkan på Vätterns ekosystem
Patrik Bohman, SLU

11:00 – Hur hamnar högfluorerade ämnen, PFAS, i Vättern?
Ingrid Jogsten Ericson, Örebro Universitet

11:25 – Bensträckare (10 min)

PASS 2

11:35 – Göta kanals uppdrag sedan år 1810 och framtida utvecklingsmöjligheter
Roger Altsäter, Göta Kanalbolaget

12:05 – Om att arbeta med naturturism vid Vättern
Linda Staaf, Woods & Water

LUNCH 12:40-13:50
PASS 3

13:50 – Vätternvatten – ett framtidsprojekt
Lars Ferbe, Vätternvatten AB

14:15 – Arbetet med förbundets styrdokument
Malin Setzer och Friederike Ermold, Vätternvårdsförbundet

14:35 – Bensträckare

14:45 – Panelsamtal
Moderator: Mats Helander
Medverkande:

Helena Jonsson (landshövding Jönköpings län),
Ann Holmlid (länsråd Östergötlands län),
Caroline Dieker (KSO Askersunds kommun),
Anna-Karin Skatt (Västra Götalandsregionen)

15:40 – Avslut med kaffe

FÄLTMOMENT

16:00 – Samling

16:15 – Lindbomossen och övergödning i Alsen (45 min)
Per Karlsson Linderum, Samhällsbyggnad Sydnärke; Ernst Witter, Länsstyrelsen i Örebro län