Detta har Leader Vättern bidragit till

Bild på det nya servicehuset i Granviks hamn delfinansierat av Leader Vättern.

2022 var sista året med havs- och fiskeriprogrammet för Leader Vättern. Leader Vättern har lämnat EU-bidrag till projekt som varit inriktade på fisk och fiske i Vättern. Under 2023 avslutas föreningen Leader Vättern. Vi vill tacka alla våra projektägare för bra projekt som genomförts under åren!

Här på vattern.org finns nu en sammanfattning vad Leader Vättern bidragit till under 2016 – 2022. Den hittar du här: Stöd för fiske – Vättern (vattern.org)

Kontaktperson: Adam Johansson, adam.johansson@lansstyrelsen.se, 010-223 63 54