Fakta 1 2012: Undersökningar i Gränna och Visingsö hamnar samt planerad dumpningsplats

Trafikverket har för avsikt att ta en ny, större färja i drift på sträckan Gränna-Visingsö. För att kunna driftsätta den nya färjan krävs både muddring av hamnområdena (Gränna och Visingsö) samt borttagande och flytt av pirar (Gränna). Med anledning av ovanstående genomförde Vätternvårdsförbundet på uppdrag av Trafikverket en undersökning av förutsättningar för fiskreproduktion på tilltänkt dumpningsplats ute i Vättern samt i hamnområdena.
Framsida

Vår bedömning är att djuplekande sik är en ovanlig företeelse och de kan därför utgöra ett skyddsvärt bestånd. Det tilltänkta dumpningsområdet bör därför ur försiktighetssynpunkt lämnas orört, särskilt under december-februari då leken sker och perioden februari-juni då rommen och ynglen bör lämnas ostörd. Vi rekommenderar att alternativt dumpningsområde undersöks öster om nuvarande angiven lokal på ca 20-50 meters djup.