Fakta 1: Glacialrelikta kräftdjur i Vänern och Vättern 2013

I Sverige har sedan länge de glacialrelikta kräftdjuren omfattat sex arter.
Framsida

En undersökning av längdfördelningen hos M. relicta s.l. visade att ettåriga livscykler av allt att döma dominerade i såväl Vänern som Vättern, däremot fanns det en viss skillnad mellan sjöarna vad gäller fortplantningstider. I båda sjöarna tycktes fortplantning ske under vintern medan sommarfortplantning också noterades i Vänern.