Fakta 3: Analys av harrens kondition i Vättern 1986 – 2007

Mot bakgrund av det ovanstående vore det önskvärt att inventeringar och undersökningar gjordes med inriktning på harrens tidiga levnadsstadier (rom, yngel och årsungar) i Vätterns tillflöden och strandzon för att studera bl.a. tillväxt och överlevnad.
Framsida

Ytterligare ett förslag är att lägga in befruktad rom i odling för att studera kläckningsframgång och yngelöverlevnad.