Fakta 3: Uppföljning av damm avsänkningar och dammutrivningar i Knipån, Hökesån och Tabergsån

Syftet med föreliggande projekt var att sammanställa och utvärdera resultaten från tre till Vättern mynnande vattendrag (Knipån, Hökesån och Tabergsån) där både kontrollerade och mer okontrollerade dammavsänkningar, samt dammutrivningar har skett.
Framsida

Skillnaderna i effekterna av Laggaredammens avsänkningar var tydliga. Vid den okontrollerade avsänkningen 1993 skedde signifikanta minskningar i öringtätheterna nedan Laggaredammen under perioden 1993–1994 i förhållande till åren före respektive efter.