Fakta 4: Effekten av en kraftverksdamm på vandringsframgång hos migrerande öringsmolt

Vandringsframgången genom dammsträckan var signifikant lägre än genom kontrollsträckan. Endast 13,8 % lyckades passera Fjällbölsdammen vilket kan ställas i kontrast med den fritt strömmande kontrollsträckan där 75 % lyckades passera.
Framsida

Trots de ovanliga förutsättningarna i Fjällbölsdammen ger denna studie en bra skattning för vandringsframgången och ger ett bra underlag för jämförelser med en uppföljningsstudie för nedströmsvandrande smolt efter en framtida åtgärd i form av ett omlöp runt Fjällbölsdammen.